Et Danmark i balance

I et land i balance er by og land hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Både land og by er indbyrdes afhængige, når vi løfter i fællesskab. Vi skal tilgå hinanden og vores forskelligheder med nysgerrighed og respekt, så vi undgår splittelse og foragt og i stedet kan værne om vores unikke og fantastiske land.

Som politikere skal vi gå forrest og vise, at vi trods uenighed og modstridende holdninger, kan debattere respektfuldt og anerkendende. Hvis ikke vi kan agere som rollemodel, og behandle hinanden og andre med respekt, hvordan skal vi så ændrer tonen og respekten i samfundet?

Lokaludvikling sker ikke på baggrund af nationale puljer eller udflytning af uddannelser og arbejdspladser. Udvikling sker og drives lokalt og er landspolitiske ansvar at gøre muligt. Kommuner og destinationer skal have frihed til at skabe deres attraktive område. Det kan landspolitisk besluttede puljer ikke skabe. Attraktive byer og landområder skaber sund bosætning, tiltrækker mennesker, unge som ældre, som har taget et aktivt tilvalg i forhold til stedet. Det er denne type bosætning vi ønsker – ikke statslig tvang.

Miljøbevidst trafikalinfrastruktur er fundamentalt og sikrer den nødvendige sammenhæng mellem byer og landsdele. Med fællesskabet in mente, er det offentlige transportsystem kernen i vores infrastruktur. Danmark skal være foregangsland for dele bilisme, cykler og andre miljøvenlige transportformer. Vi skal turde tænke nyt og gøre det muligt at teste innovative ideer af. Danmark er globalt trendsættende på miljøområdet. Den position skal vi bevare og gøre en forskel for global persontransport.

  • I et land i balance er by og land hinandens forudsætninger og ikke modsætninger.
  • Som politikere skal vi gå forrest og vise at vi trods uenighed og modstridende holdninger, kan debattere respektfuldt og anerkendende.
  • Lokaludvikling og øget bosætning sker på baggrund af lokale initiativer. Ikke på grund af udflytning af arbejdspladser eller uddannelser.

Mine sociale medier