Et Danmark i balance

I et land i balance er by og land hinandens forudsætninger og ikke modsætninger. Både land og by er indbyrdes afhængige, når vi løfter i fællesskab. Vi skal tilgå hinanden og vores forskelligheder med nysgerrighed og respekt, så vi undgår splittelse og foragt og i stedet kan værne om vores

Læs mere

Uddannelse

Uddannelsessystemet trænger til et gennemsyn. Meget fungerer godt, men for mange falder igennem, og for få videreuddanner sig gennem hele livet. Mulighed for uddannelse på alle alderstrin er for mange afgørende for trivsel og muligheder i livet, ligesom det er grundstenen for samfundets vækst og velstand. Alt for mange har

Læs mere

Kulturen og idrætslivet

Kulturen og idrætten er limen der binder mennesker sammen. Det er det, der skaber mening, gør vores liv rigere, skaber tillid og er holdepunktet i vores demokratiske dannelse. Kort og godt, det er grundlaget for et åbent, dannet og demokratisk samfund. Kulturen og idrætten har plads til alle, og med

Læs mere

Mine sociale medier