Kim Frydensbjerg

Om mig

Samfundet bevæger sig i en bekymrende retning. En retning jeg ikke mener, vi kan være os selv, vores børn og fremtidens generationer bekendt! Frygt, intolerance og et fællesskab i forfald skræmmer mig, og det vækker min lyst til handling. Jeg bekymres over, at vi med yderfløjenes magt drejer landets politik i en retning, som underlægger sig fløjenes kompromitterende krav.

Mine børn skal vokse op i et trygt og frit land båret af respekt og rummelighed, hvor hverdagen ikke er præget af frygt med en diskurs båret af et ”vi” og ”de”. Men et liv præget af et ”os” og et udtalt fællesskab, hvor Staten yder psykisk, fysisk eller økonomisk støtte, med henblik på, at den enkelte kan skabe netop sin individuelle lykke i et fællesskab. Et samfund, hvor vi som borgere og medmennesker er bevidste om vigtigheden af det forpligtende fællesskab vi alle indgår i.

Moderaterne

Moderaterne er et socialliberalt parti, som ønsker et Danmark med frihed, frisind, virkelyst og fremgang, hvor krav og pligter går hånd i hånd med respekt for andre medborgere.

I Danmark skal der være plads til alle, uanset alder, evner, herkomst og holdninger. Vi er en sammensat befolkning af mennesker med forskellige kulturelle rødder og forskellige politiske holdninger. Det er der plads til og det skal der fortsat være plads til. Vi skal værne om vores land, demokrati og vores frihed. Men med frihed kommer ansvar og respekt.

Vi er parti uafhængigt af de definerede blokke. Og ønsker at være brohoved for et nyt samarbejde i dansk politik. Et samarbejde mellem partier der tør tænke længere frem end til næste avisforside og meningsmåling. Et samarbejde om forandring der fornyer og udvikler Danmark med fokus på næste generation.

CV