Kulturen og idrætslivet

Kulturen og idrætten er limen der binder mennesker sammen. Det er det, der skaber mening, gør vores liv rigere, skaber tillid og er holdepunktet i vores demokratiske dannelse. Kort og godt, det er grundlaget for et åbent, dannet og demokratisk samfund. Kulturen og idrætten har plads til alle, og med gensidig respekt og anerkendelse af det forskellige kan vi for alvor løfte området ind i kernen, der hvor det hører til – som arnested for samfund, dannelsen og fremtid.

Kulturen og idrætten er båret er ildsjæle, sammenhold, iderigdom og foretagsomhed. Meget udvikles i de etablerede miljøer, men lige så meget opstår i det frie uorganiserede rum. Kulturlivet har lidt under COVID, og særligt det kulturelle vækstlag har haft svære kår. En stor talentpulje af kulturelt passionerede personer, er afgørende for fremtidens kulturliv, det er her frø bliver sået, her hvor fremtidens kunstnere udklækkes, og her de kreative rammer for alvor springes. Vi skal finde løsninger på, hvordan talenterne sikres rimelige kår, vel vidende, at for de flestes vedkommende eksisterer og agerer de uden for de etablerede systemer.

Kulturen og idrætten er bygget op omkring foreningstanken og for manges vedkommende sker den primære menneskelige dannelse i foreningsregi. Til trods for den store samfundsmæssige og menneskelige betydning, er foreningstilslutningen stærkt faldende. Der er givet mange årsager til, at flere søger fællesskab udenfor foreningerne, men uden foreningernes struktur og samfundsmæssige substans, mister vi en fundamental brik i opretholdelsen af det forpligtende fællesskab, ligesom den almene kulturelle dannelse skal finde nye veje og mange børn og unge står uden reel mulighed for en fritidsinteresse. Foreningstanken som samlende institution anfægtes ikke, men foreningsformen, det rigide vedtægtssystem fungerer ekskluderende. I særdeleshed overfor den yngre del af befolkningen, som i stadigt stigende grad ikke tager del i foreningernes bestyrelsesarbejde. Grundlæggende er der brug for en modernisering af foreningerne. En modernisering hvor foreningstanken bliver skrevet ind i det tyvende århundrede, hvor systemet er mere smidigt, hvor det ikke er bureaukratiet der sætter dagsordenen og skaber problemerne, men hvor medlemmerne kan bruge deres energi på interessen, og det de er samlet om.

  • Kulturen og idrætten skaber mening og er limen der binder mennesker sammen.
  • Kulturens vækstlag, de kulturelle talenter, er afgørende for kulturens udvikling. De skal sikres bedre vilkår at arbejde under.
  • Modernisering af foreningsstrukturen og skabe et tidssvarende foreningsliv. Strukturen i vores foreninger skal moderniseres så den passer til nutidens behov.

Mine sociale medier