Uddannelse

Uddannelsessystemet trænger til et gennemsyn. Meget fungerer godt, men for mange falder igennem, og for få videreuddanner sig gennem hele livet. Mulighed for uddannelse på alle alderstrin er for mange afgørende for trivsel og muligheder i livet, ligesom det er grundstenen for samfundets vækst og velstand.

Alt for mange har ikke de basale færdigheder på plads efter Folkeskolen, og for mange slutter deres uddannelse her. Fremtidens arbejdsmarked har brug for uddannede. For at sikre alle et rimeligt uddannelsesmæssigt niveau, foreslår vi 12 års læringspligt. Det vil sikre, at alle kommer videre fra Folkeskolen, får en retning i deres arbejdsliv og ikke efterlades.

Læring trives, når vi er frie og glade. Med det in mente er det direkte ødelæggende at tvinge unge ind på bestemte gymnasier – valget skal ske frit. Det er ikke rimeligt, at lade tilfældige unge løse problemer de ikke selv har været med til at skabe. Gymnasievalget skal være frit, og er der flaskehalse, må vi sikre, at andre institutioner er tilsvarende attraktive. Alternativt overveje et kvote 2 system, så de der ikke kommer ind på deres første valg, kan vælge efterskole, frivilligt arbejde, eller andet, som året efter sikrer deres plads på den ønskede uddannelsesinstitution.

Det er et stort behov for at flere vælger erhvervs, social og sundhedsfagligeuddannelser, men hidtidige forsøg har ikke haft den ønskede virkning. Jeg har selv været struktørlærling (jord- og betonarbejder) og gået på teknisk skole, så jeg kender miljøet. Fagligt var der plads til alle, men socialt manglede vi adspredelse og inspiration. Vi skal fjerne skellet mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. Rykke dem sammen på samme matrikel. Udnytte ressourcerne på tværs af skolerne og sikre at eleverne får et sundt socialt fællesskab med hinanden på tværs af skole og uddannelsesvalg. Skolen skal grundlæggende være et inspirerende sted at komme for at eleverne trives både fagligt og socialt.

  • Alle skal have en ungdomsuddannelse, derfor indførelse af 12 års læringspligt.
  • Læring trives når vi er fri og glade – ingen skal tvinges på et ikke selvvalgt gymnasium.
  • Skabe attraktive læringsmiljøer ved fysisk sammenlægning af gymnasier, erhvervsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser.

Mine sociale medier