Kim Frydensbjerg

Mine børn skal vokse op i et trygt og frit land båret af respekt og rummelighed, hvor hverdagen ikke er præget af frygt med en diskurs båret af et ”vi” og ”de”. Men et liv præget af et ”os” og et udtalt fællesskab, hvor Staten yder psykisk, fysisk eller økonomisk støtte…